Profesjonalna opieka nad Twoim maluszkiem

Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00.

 • bezpieczenstwo
  Bezpieczeństwo
 • edukacja
  Edukacja
 • zabawa
  Zabawa

Aktualności:

 • Trwają zapisy do żłobka na rok 2023/2024r

   

  Mamy wolne miejsce !

  żłobek wznawia dzielność od 25.05.2020

  Procedury pracy na terenie żłobka

   Oświadczenia- Załącznik nr 1

   

  DOTACJE:

  W roku 2022r. Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

  Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

  (17 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

  Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

  W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

  Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

  W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

  Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
  Telefon:12-616-5119  

  Od kwietnia 2022 roku ma być wdrażany Rządowy program „Polski Ład” i za sprawą składania wniosków do ZUS będzie Państwu obniżone czesne prawdopodobnie również o kwotę w wysokości ok. 400 zł. Oczywiście z wyrównaniem za miesiące w których dziecko było zapisane do żłobka.

  Zgłoszenia przyjmujemy:

  (więcej…)

  Zobacz więcej