O nas

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Rodziców stworzyliśmy placówkę o nazwie Niepubliczny Żłobek  „Pluszowy Miś”.

 

Lokal spełnia wszelkie normy zapisane w Ustawie  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr.45 poz.235) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr.69 poz.367).

 

Nasza Placówka  jest wpisana do rejestru Gminy Miasta Kraków pod numerem 

7330.2.18.2014

Działamy od 30 kwietnia 2010 r.

Główne cele naszej działalności to:

  •     wspieranie Rodziców w wychowaniu małego dziecka,
  •     zapewnienie Maleństwu bezpieczeństwa, wszechstronnego i radosnego rozwoju oraz dobrego samopoczucia,
  •     stworzenie ciepłej, domowej atmosfery, w której dzieci szybko odnajdują się w nowym otoczeniu,
  •     nauczenie Maluszka życia w grupie oraz obcowania z rówieśnikami,
  •     pomoc w usamodzielnianiu,
  •     wygoda i zadowolenie Rodziców z jakości świadczonej opieki.

Małe grupy gwarantują bliski kontakt z Twoim Maleństwem, dzięki czemu Jego potrzeby są szybko zaspakajane, a ewentualne problemy – rozwiązywane. Robimy wszystko, aby dzieci czuły się kochane, rozumiane i szanowane.  Dla nas każde Dziecko jest ważne, do każdego Dziecka podchodzimy indywidualnie, z poszanowaniem Jego godności.

W naszej placówce nie zaburzamy indywidualnego codziennego rytmu Maleństwa,  śpi ono i spożywa posiłki tak, jak jest przyzwyczajone w domu przez Rodziców.

 

KADRA

Chcemy zachować wysoki standard naszych usług, dlatego naszej kadrze opiekuńczo-wychowawczej stawiamy wysokie wymagania, co do kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności opieki nad dziećmi.

Kadra musi być zaakceptowana przez dzieci!