Trwają zapisy do żłobka na rok 2023/2024r

 

Mamy wolne miejsce !

żłobek wznawia dzielność od 25.05.2020

Procedury pracy na terenie żłobka

 Oświadczenia- Załącznik nr 1

 

DOTACJE:

W roku 2022r. Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

(17 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon:12-616-5119  

Od kwietnia 2022 roku ma być wdrażany Rządowy program „Polski Ład” i za sprawą składania wniosków do ZUS będzie Państwu obniżone czesne prawdopodobnie również o kwotę w wysokości ok. 400 zł. Oczywiście z wyrównaniem za miesiące w których dziecko było zapisane do żłobka.

Zgłoszenia przyjmujemy:

 

 

Lokal spełnia wszelkie normy zapisane w

Ustawie  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr.45 poz.235) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr.69 poz.367).
Nasza Placówka  jest wpisana do rejestru Gminy Miasta Kraków pod numerem 

7330.2.18.2014

 

Maluszki  do dyspozycji  mają trzy sale w pełni wyposażone, toaletę dostosowaną do ich wzrostu oraz szatnię. Lokal posiada  wentylację mechaniczną, oświetlenie zgodne z Polską Normą i  wyposażony jest w profesjonalną zmywarkę.

 


Wyświetl większą mapę