Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start w życiu

  • ul. Czyżyńska 21, 31-571 Kraków

Kontakt

Żłobek „Pluszowy Miś” ogłasza nowy nabór maluszków.
Z okazji tego, że żłobek w tym roku obchodzi jubileusz mamy dla pierwszych 5 dzieci zniżkę 15% na abonament.
Oferta ważna od 01.06 do 30.06.24r.

Jest bardzo duże zainteresowanie miejscem w żłobku od września 2024 r, a ilość miejsc jest ograniczona.

Powodem tego jest zapowiedź wprowadzenia tzw. „babciowego”, czyli dotacji rządowej w wysokości 1500 zł na pokrycie czesnego w żłobku. Doliczając do tego dotację z U.M.K. koszt pobytu dziecka wyniesie przysłowiową złotówkę.

https://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/dziecko/6593399,babciowe-to-1500-lub-1900-zl-miesiecznie-na-dziecko-dla-kogo-program.

Zgłoszenia przyjmujemy:

KLAUZULA- dziecko i rodzice RODO

 

DOTACJE:

W roku 2024r. Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

(35 zł x ilość dni pracujących w miesiącu)

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon:12-616-5119 

 

Lokal spełnia wszelkie normy zapisane w

Ustawie  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr.45 poz.235) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr.69 poz.367).
Nasza Placówka  jest wpisana do rejestru Gminy Miasta Kraków pod numerem 

7330.2.18.2014

Maluszki  do dyspozycji  mają trzy sale w pełni wyposażone, toaletę dostosowaną do ich wzrostu oraz szatnię. Lokal posiada  wentylację mechaniczną, oświetlenie zgodne z Polską Normą i  wyposażony jest w profesjonalną zmywarkę.


Wyświetl większą mapę

Your email address will not be published. Required fields are marked *